Over Quite Right Safety

Als de gevaren niet bij de bron kunnen worden weggenomen of als deze niet kunnen worden geïsoleerd, afgeschermd, of door collectieve maatregelen worden geminimaliseerd, gebruiken we persoonlijke beschermingsmiddelen.